ISO9001 en ISO14001 audit succesvol verlopen

Aan de hand van deze succesvol verlopen audit hebben we met z’n allen aangetoond te beschikken over een kwaliteits- en milieumanagementsysteem conform de nieuwste ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 normen. We zijn trots dat de audits voor deze certificeringen positief zijn doorlopen, hetgeen een mooie bevestiging is dat wij volledig aan de kwaliteits- en milieueisen voldoen!

Geplaatst op 06/07/2018