Innemen en uitzetten van minicontainers in Amersfoort

In de gemeente Amersfoort zijn wij in opdracht van ROVA deze week van start gegaan met het innemen van circa 4.500 oude containers voor restafval en het uitzetten van circa 4.100 nieuwe containers voor PMD. De nieuwe containers voor PMD maken onderdeel uit van de nieuwe manier van huishoudelijke afvalinzameling, het ‘omgekeerd inzamelen’. De oude restafvalcontainers worden op de inzameldag, nadat ze geleegd zijn, door ons opgehaald.

Geplaatst op 03/10/2018