Klikowissel in de gemeente de Bilt

De afgelopen maand zijn bij ongeveer 13.000 huishoudens in de gemeente de Bilt een nieuwe en kleinere kliko voor restafval gebracht en een oranje deksel op de oude kliko gemonteerd. Het leeuwendeel van de huishoudens in de gemeente de Bilt is klaar voor de nieuwe inzameling in 2018.

In opdracht van de gemeente de Bilt hebben wij de laatste onvolkomenheden van de gemeentebrede klikowissel na de feestdagen geïnventariseerd. Wij zijn momenteel bezig met het verwerken en oplossen van deze onvolkomenheden. Heeft u een probleem met uw kliko, maar heeft u daar nog geen melding van gemaakt? Neem dan contact op met Gemeente De Bilt.

Formulier gesloten Het is niet meer mogelijk op deze pagina melding te maken.