Veiligheid, kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn verankerd in al onze bedrijfsprocessen. We zorgen voor uitstekende arbeidsomstandigheden, gebruiken het beste materieel en gaan verspilling tegen waar we kunnen. Door op alle fronten hoog in te zetten, blijven we onszelf verbeteren en dragen we direct en indirect bij aan de MvO-doelstellingen van onze klanten, partners en leveranciers.

Beek geeft het goede voorbeeld

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hard werken, en daar houden we van. Dankzij onze constante inzet om onze doelstellingen op dit vlak te halen en verwachtingen te overtreffen, hebben we verschillende certificaten op het gebied van veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid verdiend.

Zo zijn Beek Container Groep Nederland B.V., Beek Container Cleaning B.V. en Beek Container Techniek Benelux B.V. in het bezit van geldige certificaten voor de kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen VCA**, ISO9001, ISO14001 en Duurzaam op de Weg.

Samen bereiken we meer

Als het op verbeteringen aankomt, kijken we altijd eerst naar onszelf. Maar échte impact maak je samen. Daarom nemen we onze ketenverantwoordelijkheid zeer serieus. Dat blijkt onder andere uit ons duurzame inkoopbeleid en de strenge eisen die we stellen aan toeleveranciers.

Veiligheid voorop

Aan de uitvoering van onze werkzaamheden stellen we de strengste veiligheidseisen. Onze medewerkers zijn zich hier goed van bewust en zetten veiligheid tijdens de werkzaamheden voor hen zelf als de omgeving centraal!

CO2 Prestatieladder

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie.

De CO2 prestatieladder geeft ons als organisatie een concreet inzicht in onze CO2 uitstoot, ofwel onze CO2 footprint. Hiervoor hebben we naar 4 aspecten gekeken: inzicht, reductie, communicatie, participatie en eigen initiatieven (zoals bepaald vanuit de CO2 prestatieladder). 

Tevens is de organisatie opgenomen in de publieke website van SKAO: https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties

Participatie

Mede door participatie in initiatieven breder dan onze eigen organisatie willen we actief betrokken zijn bij het reduceren van de CO2 uitstoot. Waste Vision neemt deel aan bijeenkomsten van Nederland CO2 Neutraal. Daar wordt bekeken aan welke sector- of keteninitiatieven wij actief kunnen deelnemen. 
(De te downloaden documenten zijn niet ondertekend.)


Downloads: